NEXUS
Lucrare de Licență Marketing: Ghid Complet pentru Studenți
Home  ⇨  Ce este lucrarea de licenta   ⇨   Lucrare de Licență Marketing: Ghid Complet pentru Studenți
Atunci cand vorbim de procesul de redactare lucrare de licenta in domeiul marketing, vorbim despre o cunoastere aprofundata si avansata asupra a tot ce inseamna procesele decizionale ale pietei si motivatia care il face pe clientul final sa achizitioneze un anumit produs final. Afla mai multe despre procesul de scriere licenta marketing de la cel mai bun site pentru lucrari de licenta din domeniu.

Marketingul este o disciplină fascinantă care se concentrează pe identificarea și satisfacerea nevoilor de consum ale clienților. Pentru a deveni un marketer de succes, studenții trebuie să urmeze un program de licență în marketing, această lucrare de licență marketing oferă o perspectivă completă asupra programului de marketing, inclusiv temele de licență, cuprinsul lucrării și ceea ce puteți face cu o diplomă în marketing. De asemenea, discutăm despre marketing mix, politica de produs și publicitatea online.

Lucrare de licenta marketing

În era digitală actuală, mulți studenți aleg să urmeze programe de licență online pentru a-și obține diploma în marketing. Această opțiune este convenabilă și flexibilă, permițând studenților să-și organizeze programul de studiu în funcție de programul lor personal. Există multe opțiuni de programe de licență marketing online, oferite de universități acreditate, cum ar fi Universitatea București sau Universitatea Transilvania din Brașov. Studiul online poate fi un mod excelent de a-ți obține diplomă în marketing, dar trebuie să fii disciplinat și să-ți organizezi timpul în mod eficient. Multe programe online de licență marketing oferă materiale de învățare care pot fi accesate 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, astfel încât să puteți studia când aveți timp. Este important să aveți un program strict de studiu și să vă asigurați că vă îndepliniți sarcinile la timp pentru a vă asigura că vă îndepliniți obiectivele educaționale.

Teme licenta marketing

Multiple teme lucrare de licenta marketing din care sa alegi

Când vine vorba de alegerea unei teme de licență marketing, există multe opțiuni de care poți alege. Este important să alegi o temă care te pasionează și care este relevantă pentru industria de marketing. Câteva exemple de teme de licență marketing includ:

 • Impactul social media asupra comportamentului de cumpărare
 • Analiza concurenților într-o industrie specifică
 • Eficiența campaniilor publicitare online
 • Studiul de caz al unei campanii de marketing de succes

Indiferent de tema pe care o alegeți, este important să faceți o cercetare exhaustivă și să vă asigurați că vă îndepliniți obiectivele propuse.

Teme orientative licenta marketing:

Abordarea problemelor ecologice la nivel international

Abordari economice si ecologice asupra spatiului verde - padurea din jurul Municipiului Cluj-Napoca

Abordari economice si ecologice în profil teritorial SC

Alegerea si administrarea canalelor de distributie

Alternative strategice în politica de produs

Analiza bazei materiale agroturistice a regiunii   

Analiza cantitativa si  calitativa a surselor de poluare a aerului în judetul

Analiza mixului de marketing in cadrul SC 

Analiza nevoilor si tendintelor macromediului

Analiza pietelor de afaceri si a comportamentului de cumparare al firmelor

Analiza produselor turistice rurale românesti

Analiza univariată a datelor în cercetările de marketing

Apariţia şi dezvoltarea cercetării de marketing

Atribuţii şi domenii decizionale în politica de produs

Canale de marketing

Cercetarea de marketing şi aria sa

Cercetări calitative de marketing

Comunicatia prin  eveniment in activitatea promotionala a întreprinderii

Conceptul de marketing

Concurenţa

Concurenta si elaborarea strategiilor de piata

Conducerea procesului inovaţiei de produs

Conjunctura pieţei

Consideratii privind lansarea pe piata a unui  produs la SC 

Consumatorul – elementul central de referinţă al marketingului

Contextul apariţiei și promovării marketingului

Conţinutul mediului de marketing

Conţinutul şi rolul distribuţiei

Coordonarea fortei de vânzare

Costuri şi preţuri de marketing

Crearea, testarea si lansarea noilor produse si servicii

Decizii strategice promotionale la 

Determinarea dimensiunii eşantionului şi alegerea metodei de eşantionare

Dezvoltarea durabila si perspectiva economica si ecologica a orasului

Dezvoltarea mixului de marketing la întreprinderea 

Diferentierea si pozitionarea ofertei firmei

Dimensiunile pieţei întreprinderii la SC

Dimensiunile pieţei produsului 

Direcţii strategice de acţiune asupra pieţei la 

Distribuţia fizică la întreprinderea 

Distribuţia inversă în contextul integrării României în Uniunea Europeană

Distributia produselor turistice pe Internet

Eco-economia în contextul dezvoltarii durabile SC

Ecologizarea spatiului urban prin dezvoltarea zonelor verzi

Eficienta economico-sociala si ecologica a proiectelor de conservare a energiei

Eficienta investitiilor în domeniul conservarii capitalului natural

Eficienta proiectelor de conservare a biodiversitatii

Elaborarea politicii de distribuţie a produsului  în cazul întreprinderii 

Elaborarea politicii de marcă a întreprinderii

Elaborarea politicii de marketing a întreprinderii 

Elaborarea politicii de preţ a întreprinderii 

Elaborarea politicii de produs la întreprinderea  

Elaborarea politicii de promovare a vanzarilor la întreprindere

Elaborarea politicii in domeniul sponsorizarii in cadrul întreprinderii

Elaborarea programelor si a strategiilor de pret

Elaborarea programului de publicitate

Elaborarea strategiei de comunicare-promovare

Elaborarea strategiei de comunicaţie promoţională a întreprinderii 

Elaborarea strategiei de marcă pentru noul produs al întreprinderii 

Elaborarea strategiei de marketing a întreprinderii prestatoare de servicii 

Elaborarea strategiei de marketing a organizaţiei nonprofit 

Elaborarea strategiei de marketing la 

Elemente de economia si managementul mediului în silvicultura SC padurile din zona

Etape în evoluţia teoriei şi practicii marketingului

Evaluarea efectelor ecologice produse de traficul rutier în spatiul urban

Evaluarea eficacităţii activităţii promoţionale la 

Evaluarea eficienţei promovării vânzărilor la 

Evaluarea eficienţei relaţiilor publice şi forţelor de vânzare la întreprinderea 

Evaluarea mediului de marketing si a conjucturilor de piata la SC 

Evaluarea si valorificarea resurselor agroturistice în arealul

Evaluarea sistemelor tehnologice alternative din agriculturo, din perspectiva dezvoltarii durabile

Evoluţia marketingului în România

Funcţiile marketingului

Fundamentarea dimensiunilor gamei de produse/servicii a întreprinderii 

Fundamentarea planului de desfacere si modernizarea organizarii activitatii de marketing

Fundamentarea politicii sortimentale a unei întreprinderi de comerţ

Fundamentarea strategiei de distribuţie la întreprinderea 

Fundamentarea unui program de ecomarketing educational

Fundamentele eşantionării

Gama de produse

Gestionarea ariilor protejate în judetul

Gestionarea durabila a deseurilor municipale

Gestionarea durabila a padurilor

Gestionarea resurselor naturale în contextul dezvoltarii durabile

Identificarea segmentelor de piata si selectarea pietelor-tinta

Impactul concurenţei asupra pieţei   

Impactul transpunerii unor directive ale UE din domeniul apei asupra industriei, agriculturii si sistemelor de utilitati locale

Importanţa activităţii de marketing în acivitatea bancara

Indicatori de determinare a resurselor turistice cu aplicabilitate în turism SC

Instituţii şi organisme de marketing

Integrarea deciziei de minimizare a deseurilor în sistemul decizional al firmei

Integrarea obiectivelor ecologice în sectorul energetic

Investigarea datelor secundare

Lansarea produselor noi pe piaţă

Legislatia UE privind prevenirea si controlul poluarii industriale - sarcini impuse de implementarea directivei IPPC

Locul marketingului în familia ştiinţelor economice

Locul si rolul  marketingului strategic in Romania

Locul şi rolul marketingului în economia românească

Locul şi rolul marketingului în procesul tranziţiei  

Luarea deciziei de cumparare

Marketingul în domenii noneconomice

Masurarea si previzionarea cererii pe piata

Mediul de afaceri al firmei

Mediul extern al firmei 

Metode de scalare

Modalităţi de analiză bivariată Analiza gradului de asociere

Observarea

Organizarea actiunilor de marketing direct, de promovare a vânzarilor si de relatii publice

Particularităţi ale aplicării marketingului în întreprinderile mici şi mijlocii

Particularităţi ale aplicării marketingului la nivel macroeconomic

Particularităţi ale mediului concurenţial în economia României

Particularităţi ale mediului extern în economia de piata

Particularitatile finantarii activitatii unitatilor de turism rural

Pătrunderea unui produs pe o piaţă internaţională

Perspectiva eco-economica a zonei Muntilor Apuseni (SC Rosia Montana)

Perspectivele cercetării de marketing

Perspectivele pieţei în domeniul 

Piaţa întreprinderii

Piaţa magazinului  dimensiuni şi factori de influenţă

Piata produselor agroalimentare

Piaţa, componentă esenţială a mediului extern

Posibilitati si limite de organizare a contabilitatii mediului la nivel microeconomic

Potentialul turistic si eco-turistic în sectorul Sfântul Gheorghe-Sulina din Delta Dunarii

Pozitionarea firmei  pe piata  in Romania

Preocupări pe plan mondial privind protecţia consumatorilor

Presiunea umana si disfunctionalitati în sectorul deltaic SC România

Preţul – instrument de marketing

Principalii factori care influenteaza comportamentul consumatorului final

Procesul cercetării de marketing

Program de valorificare al potentialului agroturistic al judetului

Proiectarea chestionarului

Proiectarea strategiilor pentru piata globala

Protectia mediului si calitatea apei în contextul cerintelor Acquis-ului comunitar

Protectia mediului si reconstructie ecologica în industria extractiva

Relatiile cu clientii, componenta a mediului de marketing in cadrul SC

Rolul si locul marketingului direct in cadrul mixului promotional

Semnificaţii ale produsului în optica de marketing

Sistemul de comunicaţie  al întreprinderii moderne şi activitatea promoţională

Sistemul logistic

Sondajul

Specializarea marketingului în domeniile economice

Specializarea marketingului în economia românească

Strategia de distribuţie

Strategia de marketing a firmelor prestatoare de servicii

Strategia de marketing si ciclul de viata al produselor

Strategia de piaţă şi mixul de marketing

Strategia de preţ şi politica preţurilor

Strategii promoţionale

Strategii si politici privind protectia si regenerarea parcurilor protejate SC România

Structura activităţii promoţionale

Supravegherea si controlul parametrilor economici si ecologici prin Garda de Mediu SC România

Tipologia cercetărilor de marketing

Tipuri de scale

Valenţele şi universalitatea marketingului

Valorificarea potentialului hidroenergetic - oportunitati si restrictii în perspectiva dezvoltarii durabile

Valorificarea potentialului turistic la nivelul judetului 

Cuprins licenta marketing

Ce trebuie sa sti despre cuprins

Cuprinsul lucrării de licență marketing variază în funcție de universitate și de tema aleasă, dar în general, ar trebui să includă următoarele secțiuni:

 1. Introducere: o scurtă prezentare a temei și a obiectivelor lucrării
 2. Rezumatul literaturii: o analiză a literaturii relevante pentru tema aleasă
 3. Metodologia cercetării: o descriere a metodelor utilizate pentru a colecta și analiza datele
 4. Rezultatele cercetării: prezentarea rezultatelor cercetării și interpretarea lor
 5. Concluziile: o sinteză a rezultatelor și o discuție a implicațiilor acestora pentru industria de marketing
 6. Bibliografie: o listă a tuturor surselor utilizate în lucrare

Un cuprins bine structurat este important pentru o lucrare de licență marketing bine documentată și organizată.

Ce poti face cu facultatea de marketing

O diplomă în marketing poate deschide ușile către o varietate de cariere în domeniul marketingului. Câteva exemple de job-uri în marketing includ:

 • Specialist în marketing digital
 • Manager de brand
 • Specialist în cercetare de piață
 • Manager de produs
 • Specialist în relații publice

În plus, o diplomă în marketing poate fi utilă și pentru a vă lansa propria afacere sau pentru a lucra ca freelancer în marketing. În general, o diplomă în marketing oferă o varietate de oportunități de carieră și poate fi un pas important în dezvoltarea unei cariere de succes.

Mixul de Marketing: Ce trebuie să știi

Mixul de marketing este un concept cheie în marketing care se referă la combinarea corectă a elementelor de bază ale marketingului pentru a îndeplini obiectivele de afaceri. Cele patru elemente de bază ale marketingului sunt:

 • Produs: Caracteristicile și beneficiile produsului sau serviciului
 • Preț: Prețul produsului sau serviciului
 • Plasare: Locul unde produsul sau serviciul este vândut
 • Promovare: Metodele utilizate pentru a promova produsul sau serviciul

Combinarea corectă a acestor elemente este esențială pentru a atinge obiectivele de marketing. De exemplu, dacă obiectivul dvs. este să creșteți vânzările, ar trebui să vă concentrați pe elementele de preț și plasare. Dacă obiectivul dvs. este să creșteți gradul de conștientizare a brandului, ar trebui să vă concentrați pe elementul de promovare.

Politica de Produs: Cum să-ți dezvolți produsul

Politica de produs se referă la deciziile luate de o companie cu privire la dezvoltarea, designul și marketingul produselor sale. Aceasta este o parte importantă a marketingului și poate fi utilizată pentru a diferenția produsul sau serviciul dvs. de concurenții dvs.

Există câteva elemente cheie ale politicii de produs care trebuie luate în considerare, inclusiv:

 • Caracteristicile produsului: ce face produsul dvs. unic și cum se diferențiază de produsele concurenților
 • Ambalajul produsului: cum arată și se simte ambalajul produsului și cum se diferențiază de ambalajul produselor concurenților
 • Garanția și serviciul post-vânzare: ce fel de garanții oferiți și ce fel de servicii post-vânzare oferiți clienților

O politică de produs bine dezvoltată poate fi utilizată pentru a atrage clienți noi și pentru a menține clienții existenți.

Licența Marketing: De ce este importantă

O lucrare de licenta în marketing poate fi un pas important în dezvoltarea unei cariere de succes în domeniul marketingului. Prin completarea unui program de licență marketing, studenții dobândesc cunoștințe și abilități esențiale în domeniul marketingului, inclusiv analiza pieței, dezvoltarea de strategii de marketing și promovarea produselor și serviciilor. Aceste cunoștințe și abilități sunt esențiale pentru a obține un job în domeniul marketingului sau pentru a vă lansa propria afacere.

De asemenea, o diplomă în marketing poate fi utilă și pentru a dezvolta o rețea de contacte în industria de marketing. Studenții pot avea oportunitatea de a lucra cu profesori și mentori care au experiență în domeniul marketingului și de a face stagii în companii din industrie. Aceste oportunități pot fi utilizate pentru a construi relații cu profesioniști din domeniul marketingului și pentru a obține un avantaj competitiv pe piața muncii.

Publicitatea Online: Cum să obții succes

Publicitatea online este o parte importantă a marketingului modern, deoarece mulți clienți își petrec timpul online. Există multe modalități de a promova produsele și serviciile online, inclusiv:

 • Reclame pe Google AdWords: Anunțurile plătite afișate în căutările Google
 • Rețelele de socializare: Promovarea produselor și serviciilor prin intermediul platformelor de socializare, cum ar fi Facebook și Instagram
 • Marketingul de conținut: Crearea de conținut valoros pentru clienți, cum ar fi postări de blog și videoclipuri

Este important să dezvolți o strategie de publicitate online bine structurată și să urmăriți cu atenție performanța campaniilor de publicitate pentru a obține succes în marketingul online.